Archiwum kategorii drzewne

Snycerz

8 grudnia 2010

Snycerstwo, jako osobne rzemiosło, właściwie nigdy nie istniało. W definicjach encyklopedycznych powtarza się zwrot “sztuka rzeźbienia w drewnie” i czasami dopisana uwaga “przy pomocy specjalnych noży”.
Istotą pracy snycerskiej jest wycinanie w drewnie skomplikowanych kształtów, ornamentów i zdobień. Służą do tego specjalne narzędzia. Przedstawieni w ikonografi rzemieślnicy, którzy wykonywali roboty snycerskie, to najczęściej stolarze (ryc. 1 ).
Wśród [...]

Stolarz

23 marca 2010

[...] Stolarz rozpoczynał swą pracę od przygotowania materiału. W jego warsztacie kłody rozbijane były na dranice, z których dopiero strugano deski. [...]

O AUTORZE

Witold Łuczyński z zawodu konserwator zabytków metalowych. W kręgach rekonstruktorów średniowiecza znany jako Mistrz Witold (Witold de Glogovia).