LITERATURA PODSTAWOWA

1.  “Diversarum artium schedula”  

[ “Teofila kapłana i zakonnika O sztukach rozmaitych ksiąg troje” ] - podstawowe źródło informacji o rzemiośle, złotnictwie i materiałach malarskich doby średniowiecza.

2. “Die Hausbücher der Nürnberger Zwölfbrüderstiftungen” 

[ Księgi domowe Fundacji Mendla ] – przedstawienia rzemieślników przy pracy od 1425 r. ( Mendel I ) do 1670 ( Mendel II ), a ponadto portrety rzemieślików i fundatorów do 1799 r.

Zamożny kupiec Konrad Mendel w 1388 roku zbudował w starej Norymberdze dom spokojnej starości i dał w nim zakwaterowanie dwunastu potrzebującym rzemieślnikom . Od 1425 roku każdy z braci został pośmiertnie sportretowany przy swoim warsztacie pracy, z wyposażeniem, narzędziami, materiałami i wyrobami. Do tego dołączona została nota, początkowo zawierająca tylko nazwisko, zawód i dane biograficzne. W późniejszych wiekach ograniczono się do przedstawienia portretowego i krótkiej biografi. Księgi Fundacji Mendla obejmują 857 stron z 765 ilustracjami. Od początku XVI w. funkcjonuje analogiczna Fundacja Landauera. Pierwszy wpis to rok 1511. Księgi zawierają 439 ilustrowanych stron, w tym 406 portretów rzemieślników. Obie fundacje dotrwały do 1806 r.

O AUTORZE

Witold Łuczyński z zawodu konserwator zabytków metalowych. W kręgach rekonstruktorów średniowiecza znany jako Mistrz Witold (Witold de Glogovia).