LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  • Jadwiga Turska  “Makramy”   -   Autorka w bardzo przystępny sposób uczy splatania i wiązania sznurów. Mimo, iż nastawiona jest na wykonywanie współczesnego wzornictwa, to same sposoby wiązania i niektóre sploty niewątpliwie mają wielowiekową tradycję.
  • Feliks Wojnarowicz  “Nauczanie robót z drewna” – bardzo rzeczowy i dobrze opracowany kurs stolarstwa. Nie wolno się tylko zrazić socrealistycznym wstępem.
  • Regine Pernoud  “Kobieta w czasach katedr”, PIW, Warszawa 1990 – ciekawa praca obalająca stereotypowe postrzeganie roli kobiety w średniowiecznej rzeczywistości.

O AUTORZE

Witold Łuczyński z zawodu konserwator zabytków metalowych. W kręgach rekonstruktorów średniowiecza znany jako Mistrz Witold (Witold de Glogovia).