stolarstwo

W zakresie stolarstwa zawierają się, oprócz zwykłego stolarza, zawody czasem występujące jako samodzielne.

W zależności od posiadanych umiejętności wykonywał następujące prace:

stolarz   -   wykonywanie sprzętów

snycerz  -   prace snycerskie polegające na zdobiemiu wyrobów wycinanymi w drewnie ornamentami,

[...]cdn.

O AUTORZE

Witold Łuczyński z zawodu konserwator zabytków metalowych. W kręgach rekonstruktorów średniowiecza znany jako Mistrz Witold (Witold de Glogovia).