Snycerz

Snycerstwo, jako osobne rzemiosło, właściwie nigdy nie istniało. W definicjach encyklopedycznych powtarza się zwrot “sztuka rzeźbienia w drewnie” i czasami dopisana uwaga “przy pomocy specjalnych noży”.

Istotą pracy snycerskiej jest wycinanie w drewnie skomplikowanych kształtów, ornamentów i zdobień. Służą do tego specjalne narzędzia. Przedstawieni w ikonografi rzemieślnicy, którzy wykonywali roboty snycerskie, to najczęściej stolarze (ryc. 1 ).

Wśród braci Fundacji Mendla jest jeden wytwórca szachów (ryc. 2 )  i jeden, niewątpliwie snycerz, ale przedstawiony jako Schreiner (stolarz) (ryc. 3 )

Podstawowe narzędzia snycerskie to (ryc.4):

  •  toporek do ociosywania i strugania
  •  noże o kształcie dłut – prosto ścięte, skośne, łukowe
  • specjalne uniwersalne noże snycerskie do krzywizn o skomplikowanym kształcie ostrza
  • proste noże różnej wielkości.

- – -

066v-Schreiner-1444r.jpg

ryc. 1

 10v-Schachtelmacher-1558.jpg
173-v-schreiner-1679.jpg 
-
narzedzia-snycerskie
- – -

Napisane przez: Mistrz Witold

Komentowanie zakończone.

O AUTORZE

Witold Łuczyński z zawodu konserwator zabytków metalowych. W kręgach rekonstruktorów średniowiecza znany jako Mistrz Witold (Witold de Glogovia).