SKÓRNICTWO

Termin skórnictwo obejmuje wiele zawodów związanych z obróbką i wykorzystaniem skór zwierzęcych. Między innymi garbarstwo, szewstwo, miechownictwo (kaletnictwo), futrzarstwo, pasamonictwo, białoskórnictwo, siodlarstwo, pargaminnictwo, i jeszcze wiele innych, bardziej szczegółowo określających zakres wykonywanych prac.

Ze względu na obszerność, niektóre rzemiosła i grupy towarów, są omówione pod osobnymi hasłami :

 ”Sakwy, torby, kaletki”

 ”Buty”

 ”Pasy, rzemienie, troki”

O AUTORZE

Witold Łuczyński z zawodu konserwator zabytków metalowych. W kręgach rekonstruktorów średniowiecza znany jako Mistrz Witold (Witold de Glogovia).