UBIORY

Ubiory, jako kategoria ogólna zawiera:

- Odzież spodnia

- Odzież wierzchnia

- Płaszcze

- Skarpety, nogawice, portki

- Nakrycia głowy

- Dodatki do ubrań

     –  paski

O AUTORZE

Witold Łuczyński z zawodu konserwator zabytków metalowych. W kręgach rekonstruktorów średniowiecza znany jako Mistrz Witold (Witold de Glogovia).